top of page

İnsan Kaynakları Politikası

Temel İnsan Kaynakları Politikamız; yapılan işin gereksinimleri ile çalışanların beceri, yetenek ve yetkinliklerini buluşturmaktır. Bunların yanı sıra, çalışanların kişisel ve mesleki gelişiminde fırsat eşitliği sağlayan, iş ve özel hayat dengesinin gözetildiği, çalışan motivasyonu ve bağlılığına önem veren bir yaklaşımla hareket etmektir. Çalışan profilimiz; gelişim ve değişime açık, farkındalığı ve başarı motivasyonu yüksek, takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

Bu kapsamda temel hedefimiz nitelikli insan kaynağının kazanılması, bu kaynağın eğitim, tecrübe ve gelişimine katkıda bulunarak başarının ödüllendirildiği doğru kariyer planlamasının yapılmasını sağlayan, eşit sistem ve süreçleri işler kılmaktır.

abgg_ik2.jpg

İşe Alım Süreci

Sürecin amacı, Şirket kültürüne uyum sağlayabilecek adayları dahil etmek ve bu sayede sürdürülebilir başarıyı sağlamaktır. Şirket değerlerine bağlı kalarak, ayrımcılığa ortam sunmadan, Şirket’in ilkelerini destekleyecek alımlar yapmak amaçlanmaktadır.

İşe Alım Sürecinin İşleyişi

İnsan Kaynakları, ön değerlendirme aşamalarını yöneterek adayı mülakata davet eder. Bu mülakat sanal veya fiziksel ortamlarda gerçekleşebilir. Adayın Şirket kültürü ile uyumu, ilgili pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelenir. Gerekli durumlarda, Yabancı Dil ve Genel Yetenek Testleri de uygulanabilir. Süreç tamamlandıktan sonra sonuç adaya bildirilir.

 

Başvuru

Genel başvurularınız için “Genel Başvuru” üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page